U gebruikt een gedateerde browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

E-SHOP DAK GEVEL 24/7

In uw mandje

Items

Winkelmandje

Hoofdzetel Apok Kampenhout: 016 61 72 62 | Contactformulier | Onze filialen

WIN een gratis fotoreportage van uw project!

fotoreportage

Heb je een belangrijk project dat je graag wil delen?

Stuur het door naar onze redactie en
win een gratis fotoreportage met drone van jouw project

Of het nu gaat om 2m², 200m² of 2.000 m² uw werk verdient een plaatsje in ons magazine. 

 

Stuur onderstaande info naar informatief@apok.be

Locatie
Product
Bedrijfsgegevens
Datum oplevering
 

Wij contacteren u om een mooie reportage te schrijven!

 

De redactie maakt uit de inzendingen zelf een keuze wie kan verschijnen in het magazine en wie vermeld wordt in de online publicaties. Daarnaast kiest APOK ook het winnende project dat een gratis APOK fotoreportage krijgt.* 

Dit magazine is er voor en door jou! 

 

 

 

Actievoorwaarden “Wedstrijd Fotoreportage” APOK nv-sa

Art. 1: Algemene voorwaarden
De wedstrijd Fotoreportage van APOK nv-sa betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 15 juli t/m 31 oktober 2019.

  • Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden. APOK behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
  • Deelname aan deze actie is enkel toegelaten voor dak-&-gevel-professionelen met BTW-nummer.
  • Belangrijk: de inzendingen moeten passen binnen het thema: “dak & gevelbekleding”.

Art. 2: Deelname
Deelname aan de actie kan door volgende info op te sturen naar informatief@apok.be met als onderwerp “Wedstrijd Fotoreportage”:

  1. Locatie project
  2. Product
  3. Datum oplevering project
  4. Uw bedrijfsgegevens

Art. 3: Winnaar
APOK maakt uit de inzendingen zelf een keuze wie kan verschijnen in het magazine en wie vermeld wordt in de online publicaties (website, sociale media). Daarnaast kiest APOK ook het winnende project dat een gratis APOK-fotoreportage krijgt. De winnaar zal in de volgende APOK Informatief staan met zijn project (tenzij anders afgesproken met de klant). Bekendmaking van de winnaar zal gebeuren tijdens de maand november.
Inzendingen en winnaars (kunnen) worden uitgelicht op www.apok.be, in het magazine APOK Informatief en op de Facebookpagina en LinkedInpagina van APOK.

Art. 4: Prijs
Fotoreportage met drone t.w.v. 700 euro. De winnaar ontvangt hoge resolutiebeelden (3) van zijn project. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. 

Art. 5: Stopzetting wedstrijd
APOK behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 

Art. 6: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die APOK over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van APOK , die u kan raadplegen op
https://www.apok.be/nl-be/legal/algemene-voorwaarden

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van APOK alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren (VM Building Solutions). Zij gaan er ook mee akkoord dat APOK hen kan interviewen (incl. filmen) voor een reportage over de wedstrijd.

Art. 7: Reglement

De beslissingen van APOK kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de deelnemers aan de actie(s). Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de actie valt onder de artikelen van deze actievoorwaarden.