U gebruikt een gedateerde browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

E-SHOP DAK GEVEL 24/7

In uw mandje

Items

Winkelmandje

Hoofdzetel Apok Kampenhout: 016 61 72 62 | Contactformulier | Onze filialen

Duurder drinkwater en minder grondwater, Derbigum® helpt met alternatieven.

Drinkbaar water wordt een kostbaar goed, daarom is het aangewezen om er spaarzaam en doordacht mee om te springen. Het scheiden van de afvloei van het regenwater en het afvalwater dat in de riolering terecht komt is daar een voorbeeld van.


Regenwater kan voor veel toepassingen aangewend worden, van sanitaire tot hergebruik in de tuin voor besproeiing of fonteinen. Daarvoor moet het echter van goede kwaliteit zijn. Derbigum heeft daar oplossingen voor.

Zuiver en voldoende drinkwater hebben lijkt ons vanzelfsprekend. We hoeven maar de kraan open te draaien en het water vloeit er rijkelijk uit, een handeling waar we nauwelijks bij stil staan. Doch de laatste jaren beginnen meer en meer instellingen en organisaties aan de alarmbel te trekken als het over de beschikbare watervoorraad gaat. Zowel in België als in de buurlanden is er een duidelijke daling van het grondwaterpeil merkbaar. En dan kan men zich de vraag stellen : “Is het wel logisch dat ik zuiver drinkwater gebruik om het toilet door te spoelen, mijn kleren of mijn auto mee te wassen of om de tuin te besproeien ?”. 

Gemiddeld verbruikt de Belg 100 l kraantjeswater per dag, op jaarbasis geeft dit zo’n 84.000 l per gezin, wat ongeveer gelijk is aan een zwembad van 13 m lang op 4 m breed en 1,50 m diep. Als je dan nog weet dat de totale drinkwaterprijs tussen 2005 en 2011 met 64% gestegen is (cfr studie FOD Economie), dan kan je je echt beginnen afvragen waarmee je bezig bent en of er geen betere alternatieven bestaan.

Zuiver water recupereren

Derbigum hecht in zijn bedrijfsstrategie veel belang aan behoud van het milieu en is al een tijdje bezig met de ontwikkeling van adequate oplossingen voor het recupereren van regenwater. Een plat dak is immers perfect geschikt voor de recuperatie van regenwater mits het bekleed is met de juiste dakbedekking. Regenwater is echter pas herbruikbaar als het ook van goede kwaliteit is. Daarom heeft Derbigum zich toegelegd op de ontwikkeling van een bitumen dakbaan speciaal voor de recuperatie van regenwater : Derbigum® Aquatop. 

derbigum 02

Deze bitumen dakbaan is aan de bovenkant voorzien van een donkergrijze acrylcoating die de opvang van regenwater, afkomstig van het dak, perfect toelaat. De tegenhanger van het WTCB in Duitsland, het MFPA in Leipzig (Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH), heeft hier trouwens onderzoek naar gedaan en een certificaat uitgereikt. Hierin wordt bevestigd dat het regenwater afkomstig van deze daken pH-neutraal is en dus uitstekend kan hergebruikt worden.