U gebruikt een gedateerde browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

E-SHOP DAK GEVEL 24/7

In uw mandje

Items

Winkelmandje

Hoofdzetel Apok Kampenhout: 016 61 72 62 | Contactformulier | Onze filialen

Renovatie Afrikamuseum met VMZINC

 

“Als het in 2018 opnieuw opengaat, zal het grondig van uitzicht veranderd zijn”, zo luidt het op de website van het KMMA. Maar dat geldt geenszins voor het dak. Dat werd vernieuwd en geïsoleerd, maar er toch precies hetzelfde uitzien als vroeger dankzij de perfecte voorbereidingen van VMZINC at WORK-installateurs Koen en Chris Meeus. Die bekleedden het geïsoleerde dak met ± 6.000 m² Gebrevetteerd roevensysteem VMZINC, met ongeveer 800 lopende meter bakgoot in zink en met tal van VMZINC-ornamenten. Hun opzet: het gerenoveerde museum een 100% identiek uitzicht als voorheen geven en toch een wereld van verschil maken. Of – vermits we het hier over Afrika hebben – op zijn minst een werelddeel…  

Groots en uitdagend

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) in Tervuren was dringend aan renovatie toe. Het museumgebouw dateert immers van 1910, en de laatste ingrijpende aanpassingen gingen terug tot Expo 58, inmiddels meer dan 50 jaar geleden. Het resultaat? Een gebouw met unieke charme, maar in de verste verte niet meer aangepast aan de noden van een modern museum. In de eerste plaats moest er ruimte worden gecreëerd voor tijdelijke tentoonstellingen, voor groepen en scholen, voor wetenschappelijk onderzoek… Daarom voorzag de Regie der Gebouwen in een aanbouw met ondergronds tijdelijke tentoonstellingszalen, een auditorium en een doorgang naar het bestaande museumgebouw. Het bovengrondse gedeelte krijgt een onthaalfunctie (inkom, shop, cafetaria, lockers). In de tweede plaats was het 
bestaand gebouw dringend aan vernieuwing toe.

art afrikamuseaum 01

“Met VMZINC at WORK-installateurs Bert en Chris Meeus waren we zeker van heel veel ervaring, van een perfecte kwaliteit, van een prima overleg met alle partijen die bij de werf betrokken zijn, en van een zeer welkome technische en praktische bijstand van de mensen van VMZINC”.

Tentoonstellingszalen moeten vandaag voldoen aan welbepaalde klimaatklassen. En met een dak waar nul komma nul isolatie in zit, is zoiets natuurlijk 
onbegonnen werk. Om nog niet te spreken van de torenhoge verwarmingskosten voor het monumentale gebouw. “De keuze om het dak te isoleren en opnieuw te bedekken was dus 
evident”, vertellen Nele Breynaert en Sandra Van Gestel van Regie der Gebouwen. “Maar het was geen evidentie om die uit te voeren. 
Omwille van de omvang van het werk enerzijds, omwille van de vorm en de detaillering anderzijds – we spreken hier over verschillende soorten zadeldaken die in elkaar overgaan, over ± 800 lopende 
meter dakgoten, balustrades, 
geprofileerde kroonlijsten en dakkapellen… En last but not least was het van essentieel belang dat het dak er 100% identiek aan vroeger uit zou zien, hoewel het – door het aan de buitenkant te isoleren – wel meer naar voren zou komen”.

In goede VMZINC at WORK-handen

“Al van zodra we deze opdracht aan VMZINC-at-WORK-installateur Meeus uitbesteedden, wisten 
we dat we het dak van het Afrikamuseum in de juiste handen 
gaven”, gaan Ken Smet en Virginie Wirix van algemeen aannemers-bedrijf Denys verder. “Niet in het minst doordat we al heel goede 
ervaringen met hen hebben gehad. Zo hebben we samengewerkt voor het Natuurhistorisch Museum, voor het station van Leuven, voor het Cultureel Centrum in Asse, de 
crypte van Laken… De broers Meeus hebben daar keer op keer enorm kwalitatief werk afgeleverd. Daarnaast wisten we dat ze ook zeer goed samenwerkten met andere partijen. In dit geval moest er goed overlegd worden met de mensen die het zink dat er lag moesten demonteren bijvoorbeeld. Ook moest de houten bebording goed worden nagekeken en hersteld waar nodig, moest het dampscherm perfect worden geplaatst… En – zeker niet onbelangrijk voor deze opdracht – we wisten dat we ook voor complexe detailleringen op hen konden rekenen. En op de hulp van VMZINC.”

 

Gebrevetteerde roeven VMZINC in ZINC PLUS

Als techniek gebruikten we het Gebrevetteerde roevensysteem VMZINC”, legt Koen Meeus uit. “Dat kan als een soort van ‘oertechniek’ voor dakbedekkingen in zink worden beschouwd. Het was ook de zinktechniek – vijfhoeken met speelse schaduwlijnen – waar het Afrikamuseum, net zoals zoveel andere monumentale gebouwen in België en het buitenland, oorspronkelijk mee was bedekt. Dankzij de grote oppervlakte van de bladen is het een ideale techniek om grote dakoppervlakten zoals hier snel mee te bedekken.


“Denys heeft de houten bebording op de bestaande dakstructuur nagekeken en waar nodig hersteld, vervolgens een bitumineus dampscherm met inlage aangebracht en daarna hebben we 10 cm Recticel-isolatieplaten geplaatst. Een sarkingdak dus, dat we opnieuw bedekt hebben met VMZINC volgens het warmdaksysteem. Het ZINC PLUS-heeft een gepatenteerde beschermcoating aan de onderzijde, die het verluchten van het complex waarop ZINC PLUS werd geplaatst overbodig maakt. Het is resistent tegen vocht vanuit de constructie en eventuele dampspanning en wordt rechtstreeks aangebracht op de isolatie tussen de roeflatten. Een niet-verluchte dakconstructie dus. Wanneer er geen verluchtingsruimte wordt voorzien en het zink rechtstreeks op het dak komt te liggen, is de vochthuishouding wel een heel belangrijk aandachtspunt. Daarom werd op de onderconstructie de dampopen waterdichte folie VMZINC Membrane aangebracht, om het teruglopen van condensatie te voorkomen.”

Perfect teamwork tot in de kleinste details

art afrikamuseaum 02

“We hebben van verscheidene bouwknopen maquettes op ware grootte gemaakt, zodat iedere partij die bij de werf betrokken is, kon zien of bepaalde details herwerkt moesten worden of niet. Voor de kroonlijsten en geprofileerde fronten hebben een beroep gedaan op de prefabricatiekunsten van de VMZINC-ornamentalisten uit Bray (Frankrijk)". 

“Zowel de gebruikte techniek als het gebruikte systeem kennen voor ons geen geheimen”, gaat Koen Meeus verder. “Het Gebrevetteerde roevensysteem VMZINC en ZINC PLUS passen we vaak toe. Hier waren het vooral de omvang van het werk en de detailleringen die de grootste uitdaging vormden.
Het doorpraten over de detailleringen en het doorvoeren van bepaalde wijzigingen zijn echter erg vlot verlopen. Zeker omdat we tijdens de voorbereidingen opnieuw werkten met mock-ups, iets dat we geleerd hebben bij de renovatie van het dak van de Centrale Werkplaats NMBS Mechelen, toen we samenwerkten met Eurostation als opdrachtgever. Ook hier hebben we van diverse bouwknopen een maquette op ongeveer ware grootte gemaakt. Dat is inderdaad wat extra werk, maar het loont wel. Want zo ziet elke partij op voorhand wat bepaalde oplossingen visueel impliceren en kan je snel bijsturen wanneer het nodig is. Daarnaast waren er op het vorige dak van het Afrikamuseum heel wat ornamenten aanwezig: ronde dakkapellen met kroonlijsten en geprofileerde fronten met name. Die waren vroeger in lood, maar we hebben ze nu gerestaureerd in zink. In overleg en in samenwerking met de VMZINC-ornamentalisten in Bray (Frankrijk) om perfecte zinkkopieën te maken van de loden kroonlijsten en de geprofileerde fronten die er vroeger waren. We zijn in augustus 2014 aan deze werf begonnen en zullen er wellicht nog een paar maanden aan bezig zijn. Maar eigenlijk kunnen we nu al besluiten dat deze dakrenovatie een schoolvoorbeeld is van hoe verschillende partijen die bij een werf betrokken zijn steeds zouden moeten kunnen samenwerken: opdrachtgever, studiebureau, algemeen aannemer, VMZINC at WORK-installateur en tal van diensten binnen VMZINC. Hier vormen we echt een ideaal team. En gaan we dus ongetwijfeld ook ideaal teamwerk afleveren.”

VMZINC - Fotograaf – JumpPicture - Copywriter – Marquiz
Website vmzinc